El Projecte

Història i gestació del projecte

Sons de barri és un projecte socioeducatiu basat en la música com a element cohesionador de les diferents comunitats i per a la millora de la convivència en el barri, essent els infants, joves i les seves famílies els vertaders protagonistes del projecte i de fer arribar la música i cultura a tots els racons de la seva comunitat.

Aquesta iniciativa va sorgir durant el curs escolar 2012-2013 gràcies a la idea presentada pel director de l’Escola de Música de Sant Josep Obrer (escola concertada del barri). Inicialment, el projecte es va presentar als dos espais de treball en xarxa existents al barri: La Plataforma d’Entitats i Serveis del barri de Son Gotleu i a la Comissió Educativa de Son Gotleu.

Posteriorment, el director del centre conjuntament amb el tècnic d’intervenció educativa municipal del programa d’Escoles Obertes de l’Àrea d’Educació, s’encarregaren de dissenyar i configurar el projecte Sons de Barri i encaixar-lo dins el projecte educatiu de barri de Son Gotleu “BarriEduca” que pretén millorar el rendiment escolar i facilitar la integració en el món educatiu i social de tot l’alumnat del barri i les seves famílies i en el programa d’Escoles Obertes de l’Àrea d’Educació en facilitar l’obertura dels centres escolars a la comunitat, associacions, entitats i serveis en horari no lectiu per dur a terme activitats socioeducatives, culturals, etc…, reduir les desigualtats i oferir oportunitats i recursos als infants i joves amb situació de vulnerabilitat social a través de projectes i activitats socioeducatives des de l’àmbit no formal.

Inicialment, el projecte es va basar en una activitat extraescolar de cant coral que es realitzava els horabaixes en cada un dels centres educatius participants. Des dels seus inicis, es va tenir en ment ampliar l’activitat i fer arribar la música a tots els indrets i persones de la comunitat, fent accessible a tothom i per a tothom la música dins el barri. D’aquesta manera podem dir que avui en dia hem pogut crear una petita orquestra de corda, un grup de percussió creat i coordinat des de l’organització Mater Misericordiae així com una activitat d’aprenentatge i servei de cant coral entre el CEE Mater Misericordiae i CC Sant Josep Obrer.

Filosofia del projecte

Sons de Barri ha partit des de 2013 i parteix de la música com a eix transformador per a la cohesió social del barri

Sons de Barri es vol convertir en un espai sociomusicocultural al barri de Son Gotleu, inexistent actualment, que serveixi per fer arribar la música i l’art i la cultura a infants, joves i famílies amb pocs recursos econòmics i als sectors més vulnerables socialment fent-los els principals actors de la cohesió i transformació de la seva pròpia comunitat. 

CHANGE THEIR WORLD. CHANGE YOURS. THIS CHANGES EVERYTHING.