Activitats

Des de fa temps es tenia in mente ampliar l’oferta d’activitats musicals, artístiques, culturals als participants del projecte, incloent tallers d’instruments de corda a l’activitat sempre utilitzant la metodologia de treball en grup, interactiva. D’aquesta manera, i gràcies a l’ajuda dels nostres patrocinadors, hem aconseguit comprar instruments de corda (violins i violoncels) i acostar i ensenyar, de forma gratuïta, als participants de Sons de Barri a tocar aquests instruments. 

Per aquest motiu, a partir del mes d’abril de 2018 i gràcies a la col·laboració i bona predisposició dels centres educatius, hem inclòs a la matèria de música mitja hora d’aprenentatge d’un dels dos instruments musicals en grups reduïts. A més, hem iniciat una orquestra de corda on els infants que aprenen a tocar els instruments durant la setmana ho poden posar en pràctica a través d’aquesta activitat grupal. 

Paral·lelament cada setmana s’han ofert i s’ofereixen classes de cant coral als centres educatius de primària i secundària del barri en horari no lectiu de forma gratuïta. Els infants i joves des de 2n d’Educació Primària fins a 2n de Batxillerat interessats poden participar, a partir d’un compromís ferm d’assistència, de la informació i derivació del centre educatiu i dels mestres d’Educació musical i de tutors.

En aquests tallers es fan assajos, s’estudien i es prepara el repertori comú que posteriorment s’interpretarà en els diferents concerts: al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i al barri de Son Gotleu. Gràcies a aquestes activitats setmanals, els participants a més d’aprendre música, treballen la pertinença al grup, la importància de l’individu dins el grup, el respecte, d’ordre i atenció; valors de compromís, el barri…

La part instrumental del projecte juntament amb l’activitat coral, permet als infants no tan sols aprendre a tocar un instrument o cant coral, sinó que es converteix en una oportunitat per afavorir la seva integració i que se sentin protagonistes reals del seu aprenentatge.

La metodologia del projecte se centra en un projecte artístic basat en tres eixos: 

Aprendre a través de la música: organització de classes grupals i assajos setmanals de cant coral i instruments de corda (violí i violoncel). Totes les classes són en grup i es realitzaran als centres educatius del barri. Les classes estan impartides per músics professionals i estan supervisades per professors de pedagogia i especialistes d’instrument del Conservatori Superior de les Illes Balears. El projecte també compta amb sessions de 30 minuts d’aprenentatge d’un instrument de corda (violí o violoncel) durant l’horari lectiu a l’assignatura de música. L’alumnat gaudeix d’aquesta sessió en petits grups, que ve acompanyada d’una sessió grupal en horari no lectiu consistent en una petita orquestra de corda on tots els alumnes participants de Sons de Barri poden posar en pràctica el que han après durant la setmana. 

Paral·lelament cada setmana s’han ofert i s’ofereixen classes de cant coral als centres educatius de primària i secundària del barri en horari no lectiu de forma gratuïta. Els infants i joves des de 2n d’Educació Primària fins a 2n de Batxillerat interessats poden participar, a partir d’un compromís ferm d’assistència, de la informació i derivació del centre educatiu i dels mestres d’Educació musical i de tutors.

Creant activitats musicals conjuntes amb altres entitats i agents del barri: s’organitzen dues trobades anuals on tots els participants del projecte treballen de forma conjunta el repertori que posteriorment s’interpretarà als concerts. En paral·lel s’organitzen activitats musicals i culturals per a les famílies i es conviden també a les associacions i grups d’artistes del barri. L’objectiu és oferir un producte cultural de qualitat al barri alhora que s’incorporaran entitats del barri per a crear llaços i ponts entre els diversos col·lectius per fer barri. 

Organitzant concerts per donar a conèixer el barri des de dins i cap a fora: s’organitzen concerts al barri on tots els participants en formen part amb un objectiu d’aportar cultura i un projecte conjunt al barri. 
Espais per desenvolupar les activitats-tallers. Actualment es realitzen les sessions instrumentals al mateix centre educatiu durant l’horari lectiu (CEIP Es Pont i CEIP Joan Capó). L’activitat de cant coral i la petita orquestra de corda s’ha realitzat durant tot el curs al CEIP Joan Capó.

CHANGE THEIR WORLD. CHANGE YOURS. THIS CHANGES EVERYTHING.