Desenvolupament

CORAL: 1 hora en horari no lectiu a la setmana 

2 concerts a l’Auditori del Conservatori Superior

1 concert final de curs en el barri: Plaça Orson Welles

1 concert conjuntament amb alumnes de Mater

Concerts coral i instrumentals als centres educatius

Jornades familiars Encanta’t

INSTRUMENTS: mitja hora en grups reduïts a la setmana

ORQUESTRA: dues hores col·lectives els dissabtes pel matí

CHANGE THEIR WORLD. CHANGE YOURS. THIS CHANGES EVERYTHING.